Sirion

Sirion je novodobá interpretácia lomeného písma. Spájajú sa v ňom dôsledné proporcie gotickej textúry a voľné expresívne tvaroslovie, založené na princípe nerovnobežných ťahov.