Byť pohanom

Grafický návrh, sadzba a ilustrácia obálky knihy o indoeurópskych náboženstvách.