Byť pohanom

Grafický návrh, sadzba a ilustrácia obálky knihy o starých indoeurópskych náboženstvách.