Sväté knihy thelémske

Špeciálne slovenské vydanie jadra životného diela Aleistera Crowleyho, Sväté knihy thelémske. Kniha je zviazaná v plátne so zlatou ilustráciou Stély zjavenia, text vytlačený v dvoch farbách na prémiovom papieri. Vydalo vydavateľstvo Sol Noctis. Ilustrácia na obálku, grafická úprava, sadzba.