Sol Noctis

Grafický návrh hlavnej edičnej rady vydavateľstva Sol Noctis, vrátane ilustrácií a sadzby niekoľkých kníh z edície.